Direct naar:


Mimic is ontstaan vanuit een gezamenlijk onderzoeksproject van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Lectoraat Lifelong Learning in Music aan de Hanze University Groningen genaamd Meaningful Music in Health Care (MiMiC). In dit onderzoeksproject vond, naast de praktijkontwikkeling en de ontwikkeling van een training voor musici die in deze praktijk aan de slag willen, onderzoek plaats vanuit het UMCG en het lectoraat.


Universitair Medisch Centrum Groningen

Uit systematic reviews van de literatuur blijkt dat muziek een positief effect heeft op herstel na een operatie. Veelal betreft dit een effect op pijn- en angstbeleving. De aard van de muziek besproken in die reviews is bijna altijd opgenomen muziek, dus niet live gespeeld.

Het MiMiC project onderzoekt de vraag wat live muziek na een operatie kan bijdragen aan het herstel van patiënten. Musici spelen met onverdeelde aandacht muziek die op dat moment het beste bij de patiënt past (repertoire of improvisatie).

Voor, tijdens en na de muzikale interventie worden pijn, angst en stress, bloeddruk, hartslag en de ademhaling geregistreerd. Een controlegroep van patiënten onder dezelfde omstandigheden krijgen geen muziek interventie.

Behalve patiënten zijn ook verpleegkundigen onderdeel van het project.

De eerste resultaten zijn uitgesproken hoopvol. Er is een duidelijke bevestiging dat muziek, in dit geval live muziek, het herstel na een operatie positief beïnvloedt. Bovendien blijkt dat de aard van de interactie tussen verpleegkundige en patiënt andere, positieve, dimensies krijgt.

Het onderzoek Meaningful Music in Health Care dat namens het UMCG heeft plaatsgevonden werd uitgevoerd door dr. Barbara van Leeuwen, oncologisch chirurg, Prof. dr. Erik Heineman, hoogleraar chirurgie en hoofd Chirurgie UMCG, drs. Hanneke van der Wal- Huisman, verpleegkundig onderzoeker. Meer informatie kunt u vinden op www.chirurgischeoncologieumcg.nl/meaningful-music-in-healthcare en www.umcg.nl


Lectoraat Lifelong Learning in Music

Vanuit het lectoraat Lifelong Learning in Music werd onderzoek gedaan ten behoeve de praktijkontwikkeling van musici.

Gebruikmakend van observaties en interviews met MiMiC-musici, werden de interacties tussen musici, patiënten en verpleegkundigen onder de loep genomen. Voorts werd door middel van interviews met verpleegkundigen gekeken naar de betekenis van deze praktijk voor hen op de afdelingen waar MiMiC plaatsvond. MiMiC kan een moment van rust in een hectische werkomgeving creëren. Verpleegkundigen geven aan soms door de muzikale interacties een intenser en betekenisvoller contact met patiënten te ervaren, wat nog een tijdlang doorwerkte na afloop van de muzieksessie.

Het MiMiC-onderzoek dat namens het lectoraat heeft plaatsgevonden werd uitgevoerd door docent-onderzoekers Karolien Dons, MA en Krista de Wit (née Pyykönen, MMusEd, MMus), en prof. dr. Rineke Smilde, lector Lifelong Learning in Music.

Op 8 december 2017 werden de onderzoeksresultaten van de kant van het UMCG en het lectoraat Lifelong Learning in Music gepresenteerd op een ééndaags symposium in het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Hierover en over alle andere activiteiten van het lectoraat, inclusief het onderzoek, vindt u informatie op www.lifelonglearninginmusic.org

Download hieronder de brochure van het lectoraat over Meaningful Music in Health Care (PDF)

Geïnteresseerd in Mimic op uw afdeling? Neem contact met ons op!